طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
01
ارائه عملکرد مقایسه ای هفت ساله مدیریت امور حقوقی
چکیده: در اجرای دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایلام ودرراستای اهتمام به امر نظارت وارزیابی عملکرد گزارش مقایسه ای هفت ساله مدیریت امور حقوقی دانشگاه تقدیم گردید. ادامه »
18
به روز رسانی سایت امور حقوقی وبارگزاری موارد مورد نیاز
چکیده: با تبریک سال نووآرزوی سالی پر از خیر وبرکت به اطلاع همکاران عزیز ورابطین محترم حقوقی می رساند ،با توجه به آغاز به روز رسانی سایت مدیریت امور حقوقی نمونه قرارداد هبه نامه وتفاهمنامه به همراه ضوابط مربوط به چگونگی عقد قرارداد های مذبور بارگزاری گردیده است .همچنین نمونه فرم ضمانت نامه آگاهانه هعکاران جهت ترخیص بیمار درقسمت فرم ها ودستورالعمل ها... ادامه »
جستجو