طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
18
به روز رسانی سایت امور حقوقی وبارگزاری موارد مورد نیاز
چکیده: با تبریک سال نووآرزوی سالی پر از خیر وبرکت به اطلاع همکاران عزیز ورابطین محترم حقوقی می رساند ،با توجه به آغاز به روز رسانی سایت مدیریت امور حقوقی نمونه قرارداد هبه نامه وتفاهمنامه به همراه ضوابط مربوط به چگونگی عقد قرارداد های مذبور بارگزاری گردیده است .همچنین نمونه فرم ضمانت نامه آگاهانه هعکاران جهت ترخیص بیمار درقسمت فرم ها ودستورالعمل ها... ادامه »
جستجو